Wynajem pokoi "Denali"

Atrakcje regionu

Szczawnica położona jest w pięknej dolinie Grajcarka prawobrzeżnego dopływu Dunajca. Dolina ta rozdziela Małe Pieniny od Beskidu Sądeckiego. To górskie uzdrowisko leży na wysokości ok. 500 m npm. 
Wyjątkowe położenie doliny powoduje, że panuje tutaj łagodny, 
a zarazem wyjątkowy mikroklimat. Decydujący wpływ na to mają
między innymi porastające zbocza dolin lasy, duże nasłonecznienie, 
mała ilość opadów i czyste niezanieczyszczony niczym powietrze.
 
Oprócz wspaniałego mikroklimatu, Szczawnica położona jest
w malowniczym krajobrazie, który miasto zawdzięcza bliskości 
Pienińskiego Parku Narodowego i przełomu Dunajca. Od północy
miasto otacza masyw pasma Radziejowej (984 m) zaś od południa 
Małe Pieniny ze szczytami: Rabsztyn (847m) i Wysoka (1052m) oraz
dalej u ujścia doliny Pieninami z Sokolicą (747m) i Trzema Koronami 
(982m). 
 
Wszystko to sprawia, że Szczawnica zaliczana jest do najatrakcyjniejszych
miejscowości turystycznych w Polsce.
 
Spływ Dunajcem - na flisackiej tratwie to niezwykłe spotkanie z dziką, niezmienioną od tysiącleci przyrodą - jedna z największych atrakcji turystycznych Europy. Jednocześnie to najlepszy sposób na zwiedzanie Pienińskiego Parku Narodowego.
 
 
Tradycja spływu sięga 1 połowy XIX wieku. W swoim biegu Dunajec 
wyżłobił w wapiennych turniach Pienin romantyczny wąwóz, zwany 
Przełom Dunajca. Drewnianą tratwą zbudowaną z połączonych ze 
sobą wąskich łódek, płyniemy głębokim i krętym kanionem. 
Dunajec wije się i kluczy pomiędzy stromymi skałami. 
Widoki roztaczające się wokół, zapierają dech w piersiach, zmieniając
się w bardzo szybkim tempie. 
 
W trakcie podróży flisacy barwnie opowiadają o Pieninach, 
przytaczając legendy o Janosiku. Sezon trwa od maja do października. 
Początek trasy spływu to przystań Sromowce - Kąty. Tratwami
flisackimi pokonuje się 7 pętli w czasie zależnym od stanu wody - od 2 
do 3 godzin. Jedna tratwa zabiera maksymalnie 12 osób dorosłych
(+ dwóch flisaków). Przystań końcowa to Szczawnica Niżna.